Privatumo politika

Versija 3, atnaujinta 2021-07-31

Bonusway vykdys asmeninių duomenų apsaugą vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu – toliau Reglamentas. 

1. Duomenų valdytojas

Bonusway Oy
Tallberginkatu 2 A
FI-00180 Helsinkis
Suomija
admin@bonusway.com

2. Duomenų apsaugos pareigūnas

Ludvig Kihlman
Bonusway
Kalevankatu 30
FI-00100 Helsinkis
Suomija
admin@bonusway.com

3. Slapukai

Bonusway paslauga naudoja slapukus, saugomus vartotojo kompiuteryje, žiniatinklio naršyklėje. Slapukai yra naudojami norint palengvinti narių naudojimosi mūsų teikiama paslauga patirtį, o taip pat jie padeda nustatyti, kuria naršykle naudojasi narys bei pateikti vartotojui aktualų turinį.  

Naudojant slapukus, mūsų svetainėje pateikiama informacija ir pasiūlymai gali būti optimizuoti atsižvelgiant į vartotojo poreikius. Slapukai leidžia mums atpažinti mūsų svetainės lankytojus ir, tokiu būdu, mes galime palengvinti naudojimąsi mūsų svetaine.

Vartotojas bet kuriuo metu gali uždrausti slapukų naudojimą mūsų svetainėje atliekant atitinkamą naršyklės nustatymą, todėl gali visam laikui atsisakyti šio slapukų nustatymo. Be to, jau nustatytus slapukus bet kuriuo metu galima ištrinti. Tai gali padaryti bet kurios populiarios internetinės naršyklės vartotojai. Atsisakius slapukų savo naršyklėje nebus galima pilnai naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis.

4. Bendrųjų duomenų rinkimas

Bonusway paslauga renka bendruosius duomenis, kai tik vartotojo naršyklėje yra aptinkama mūsų svetainė. Šie bendrieji duomenys bei informacija yra išsaugomi serverio failuose.

Surenkama gali būti ši informacija: 1) naudojamos naršyklės ir jų versijos, 2) operacinė sistema, naudojama prieigos sistemoje, 3) svetainė, iš kurios prieigos sistema pasiekia mūsų svetainę, 4) prieigos prie serverio laikas ir data, 5) IP adresas ir 6) kiti panašūs duomenys, kurie galėtų būti panaudoti norint apsaugoti vartotoją nuo informacinių technologijų sistemose įvyksiančių atakų.

Naudojant šiuos bendruosius duomenis Bonusway nedaro jokių išankstinių išvadų apie naudotoją. Priešingai, ši informacija reikalinga norint užtikrinti mūsų informacinių technologijų sistemų ir internetinių svetainių technologijų ilgalaikį gyvybingumą ir valdžios institucijoms teikti reikiamą informaciją dėl baudžiamosios atsakomybės už kibernetinę ataką. Anoniminiai serverio failų duomenys yra saugomi atskirai nuo visų vartotojo pateiktų asmens duomenų.

5. Registracija

Vartotojas gali užsiregistruoti Bonusway svetainėje bei pateikti savo asmens duomenis. Kokie asmens duomenys bus perduoti Bonusway yra nustatoma pagal pasirašymo formą. Vartotojo įvesti asmens duomenys renkami ir saugomi išimtinai Bonusway vidaus naudojimui. Bonusway gali dalį šios informacijos perduoti vienam ar keliems procesoriams (pvz., mokėjimo paslaugų teikėjui), kurie taip pat naudoja vartotojo asmens duomenis vidiniams tikslams.

Prisiregistravus prie Bonusway taip pat bus išsaugomas ir vartotojo IP adresas, registracijos data bei laikas. Tokių duomenų saugojimas yra vienintelis būdas užkirsti kelią norintiems piktnaudžiauti mūsų teikiama paslauga ir prireikus tokią informaciją galima panaudoti norint ištirti įvykdytus nusikaltimus. Todėl duomenų saugojimas yra būtinas norint užtikrinti naudojimosi Bonusway paslauga saugumą. Asmens duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai teisės akte yra numatyta perduoti duomenis arba jei perdavimas yra skirtas baudžiamosios atsakomybės tikslams.

Vartotojo registracija bei asmens duomenų savanoriškas pateikimas yra skirtas tam, kad  Bonusway galėtų pasiūlyti vartotojui aktualų turinį ar paslaugas, kurios gali būti siūlomos tik registruotiems Bonusway nariams. Prisiregistravę asmenys gali pakeisti registracijos metu nurodytus asmens duomenis bet kuriuo metu arba juos visiškai ištrinti iš Bonusway duomenų saugyklos.

Vartotojui paprašius, Bonusway bet kuriuo metu privalo pateikti informaciją apie tai, kokie asmeniniai duomenys apie vartotoją buvo išsaugoti. Be to, vartotojo prašymu ar nurodymu, Bonusway privalo ištaisyti arba ištrinti vartotojo asmens duomenis, nes teisės akte nėra numatytų asmens duomenų saugojimo įsipareigojimų. Esant reikalui, vartotojai gali susisiekti su šioje asmens duomenų apsaugojimo deklaracijoje nurodytu duomenų apsaugos pareigūnu bei visais Bonusway darbuotojais.

6. Naujienlaiškių sekimas

Bonusway naujielaiškiuose yra nustatyti taip vadinami sekimo pikseliai. Sekimo pikselis yra miniatiūrinė grafika, įterpta HTML formatu siunčiamuose el. Laiškuose. Sekimo pikselio pagalba yra leidžiama atlikti serverio failų įrašus bei analizę. Taip galime atlikti statistinę internetinių rinkodaros kampanijų sėkmės arba nesėkmės analizę. Sekimo pikselio pagalba Bonusway gali matyti, ar vartotojas atidarė el. laišką ir ant kurios nuorodos vartotojas susidomėjęs paspaudė.

Bonusway saugo ir analizuoja šiuos sekimo pikselių surinktus duomenis siekdami optimizuoti naujienlaiškių siuntimą bei šiuo būdu turime galimybę nuolat atnaujinti būsimų naujienlaiškių turinį. Šie duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims. Naudotojai turi teisę bet kuriuo metu nutraukti asmens duomenų panaudojimo sutikimą, suteiktą taikant dvigubo pasirinkimo procedūrą. Tokiu atveju, asmeniniai duomenys bus ištrinti iš Bonusway. Atsisakant gauti Bonusway naujienlaiškius vartotojo asmens duomenys bus ištrinti.

7. Susisiekimas su Bonusway

Jeigu vartotojas kreipiasi į Bonusway el. paštu arba svetainėje esančia užklausos forma, vartotojo pateikta asmeninė informacija yra automatiškai išsaugoma. Šie savanoriškai pateikti asmens duomenys bus išsaugomi norint sutvarkyti sistemos klaidas arba susisiekti su vartotoju.

Jeigu vartotojas kreipiasi į Bonusway dėl neužregistruoto bonuso, tada tokia informacija apie vartotojo pirkinius gali būti pateikta trečiosioms šalims, pavyzdžiui, parduotuvei, iš kurios vartotojas įsigijo prekę, norint įsitikinti, kad prekė tikrai buvo pirkta ir tai nėra jokia nesąžininga veikla.  

 8. Periodiškas asmens duomenų ištrynimas

Bonusway tvarko ir saugo naudotojo asmens duomenis tol, kol jie yra reikalingi tikslui pasiekti, arba tiek, kiek tai leidžia Europos įstatymų leidėjas arba kiti Bonusway taikomi įstatymų ar teisės aktų leidėjai.
Jei asmens duomenų saugojimo paskirtis netaikoma arba pasibaigia Europos teisės aktų leidėjo ar kito kompetetingo įstatymų leidėjo nustatytas saugojimo laikotarpis, asmens duomenys yra periodiškai ištrinami pagal teisinius reikalavimus.

9. Vartotojo teisės

9a. Patvirtinimo teisė

Kiekvienas vartotojas turi Europos teisės aktų leidėjo suteiktą teisę gauti patvirtinimą apie vartotojo asmeninių duomenų panaudojimą. Jei vartotojas nori pasinaudoti šia patvirtinimo teise, jis bet kada gali kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną arba kitą Bonusway darbuotoją.

9b. Teisė į prieigą

Kiekvienas vartotojas turi Europos teisės aktų leidėjo suteiktą teisę iš Bonusway gauti informaciją bet kuriuo metu apie vartotojo asmens duomenis, kurie buvo išsaugoti bei tokios informacijos kopiją. Be to, Europos direktyvos ir reglamentai suteikia vartotojams prieigą prie toliau išvardintos informacijos:

 • informacijos tvarkymo paskirtis;
 • atitinkamų asmens duomenų kategorijos;
 • gavėjai arba gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys, t. y. gavėjai trečiosiose šalyse arba tarptautinėse organizacijose;
 • numatomas laikotarpis, per kurį bus saugomi asmens duomenys arba kriterijai, naudojami norint nustatyti šį laikotarpį;
 • teisė prašyti ištaisyti ar ištrinti asmens duomenis, duomenų tvarkymo apribojimas arba teisė uždrausti tvarkyti duomenis;
 • teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • kai asmens duomenys nebuvo gauti iš vartotojo, turi būti suteikta visa informacija apie jų turimus šaltinius;
 • Reglamento 22 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodytas automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą ir, tokiais atvejais, kai svarbi informacija suderinama su tikslu, taip pat tokio apdorojimo svarba ir numatomos pasekmės vartotojui.

Be to, vartotojas turi teisę gauti informaciją apie tai, ar asmens duomenys yra perduodami trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai. Tokiu atveju vartotojas turi teisę būti informuotas apie tinkamas su informacijos perdavimu susijusias apsaugos priemones.

Jei vartotojas nori pasinaudoti teise susipažinti su asmens duomenimis, jis bet kada gali kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną arba kitą Bonusway darbuotoją.

9c. Teisė į ištaisymą

Kiekvienas vartotojas turi Europos teisės aktų leidėjo suteiktą teisę reikalauti iš Bonusway be nepagrįsto delsimo ištaisyti vartotojo netikslius asmens duomenis. Atsižvelgiant į informacijos tvarkymo tikslus, vartotojas turi teisę užpildyti nebaigtus asmens duomenis pateikdamas papildomą pareiškimą.

Jei vartotojas nori pasinaudoti teise atlikti asmens duomenų ištaisymą, jis bet kada gali kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną arba kitą Bonusway darbuotoją.

9d. Teisė būti užmirštam

Kiekvienas vartotojas turi Europos teisės aktų leidėjo suteiktą teisę pareikalauti, kad Bonusway be nepagrįsto delsimo ištrintų vartotojo asmens duomenis, bei Bonusway turi teisę be nepagrįsto delsimo ištrinti vartotojo asmens duomenis, jei yra taikoma viena iš žemiau pateiktų sąlygų bei duomenų tvarkymas nėra būtinas:   

 • Asmens duomenys nebėra reikalingi tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti ar kitaip tvarkomi.
 • Vartotojas atsisako sutikimo, kurio tvarkymas grindžiamas Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktu arba 9 straipsnio 2 dalies a punktu ir, kai nėra kitų teisinių priežasčių, susijusių su duomenų tvarkymu.
 • Vartotojas prieštarauja duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį bei nėra viršesnių teisėtų duomenų tvarkymo priežasčių arba naudotojas prieštarauja duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 2 dalį.
 • Asmens duomenys buvo neteisėtai tvarkomi. – Asmens duomenys turi būti ištrinti, kad būtų laikomasi teisinių įsipareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos arba valstybių narių teisės aktuose, kurie taikomi Bonusway.
 • Asmens duomenys buvo surinkti atsižvelgiant į Reglamento 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą informacinės visuomenės paslaugų pasiūlymą.

Jei yra taikoma viena iš anksčiau minėtų priežasčių ir vartotojas nori ištrinti Bonusway saugomus asmens duomenis, jis bet kada gali kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną arba kitą Bonusway darbuotoją. Bonusway duomenų apsaugos pareigūnas ar kitas darbuotojas nedelsiant privalo užtikrinti, kad ištrynimo prašymas bus įvykdytas iš karto.

Vadovaujantis Reglamento 17 straipsnio 1 dalį, Bonusway privalo ištrinti paviešintus asmeninius duomenis ir,  atsižvelgiant į turimas technologijas ir įgyvendinimo išlaidas, turi imtis pagrįstų veiksmų, įskaitant technines priemones, kad informuotų kitus duomenų valdytojus apie asmeninių duomenų ištrynimą, jei asmens duomenų tvarkymas nėra būtinas. Bonusway duomenų apsaugos pareigūnas arba kitas darbuotojas pasirūpins visomis būtinomis priemonėmis visais atvejais.

9e. Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Kiekvienas vartotojas turi Europos teisės aktų leidėjo suteiktą teisę pareikalauti, kad Bonusway apribotų duomenų tvarkymą, jei yra taikoma viena iš žemiau pateiktų sąlygų:

 • Jei vartotojas nepritaria dėl asmens duomenų tikslumo, todėl yra leidžiama per tam tikrą laiką patikrinti asmens duomenų tikslumą.
 • Duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir vartotojas nesutinka ištrinti asmens duomenų, bet nori apriboti jų naudojimą.
 • Asmens duomenys nebereikalingi duomenų tvarkymui, tačiau vartotojas reikalauja nustatyti, išnagrinėti ar apginti teisinius reikalavimus.
 • Vartotojas nesutinka su asmens duomenų tvarkymu vadovaujantis Reglamento 21 straipsnio 1 dalimi, kol bus patikrinta, ar teisėtos Bonusway priežastys neviršija vartotojo teises.

Jei įgyvendinama viena iš anksčiau minėtų sąlygų ir vartotojas nori apriboti Bonusway saugomų asmens duomenų tvarkymą, jis bet kada gali kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną arba kitą Bonusway darbuotoją. Bonusway duomenų apsaugos pareigūnas ar kitas darbuotojas pasirūpins, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas.

9f. Teisė į duomenų perkėlimą

Kiekvienas vartotojas turi Europos teisės aktų leidėjo suteiktą teisę gauti su vartotoju susijusius asmeninius duomenis, kurie buvo pateikti duomenų valdytojui struktūrizuota, plačiai naudojama, automatizuotai nuskaitoma forma. Vartotojas turi teisę perduoti duomenis kitam duomenų valdytojui, kuriam buvo pateikti asmeniniai duomenys, jei duomenų tvarkymas nėra būtinas viešojo intereso užduotims atlikti arba įgyvendinant oficialius įgaliojimus, suteiktus Bonusway.

Be to, naudojantis savo teise į duomenų perkėlimą pagal Reglamento 20 straipsnio 1 dalį, vartotojas turi teisę tiesiogiai perkelti asmens duomenis iš vieno duomenų valdytojo į kitą, kai tai yra techniškai įmanoma ir nepažeidžia teisių ir laisvių interesų.

Siekiant užtikrinti teisę į duomenų perkėlimą, vartotojas gali bet kuriuo metu kreiptis į Bonusway paskirtą duomenų apsaugos pareigūną arba kitą darbuotoją.

9g. Teisė prieštarauti

Kiekvienas vartotojas turi Europos teisės aktų leidėjo suteiktą teisę bet kuriuo metu prieštarauti dėl konkrečios su asmens duomenų tvarkymu susijusios situacijos, kuri grindžiama Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e arba f punkte. Šios nuostatos taip pat taikomos profiliavimui.

Jei vartotojas prieštarauja, Bonusway nebegali tvarkyti asmens duomenų, nebent Bonusway gali įrodyti įtikinamą teisėtą duomenų tvarkymo priežastį, kuri viršija vartotojo teisių ir laisvių interesus arba informaciją, reikalingą norint nustatyti, išnagrinėti ar apginti teisinius reikalavimus.

Jei Bonusway tvarko asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, vartotojas turi teisę bet kuriuo metu prieštarauti ir neleisti panaudoti asmens duomenų tokiais tikslais. Jei vartotojas prieštarauja dėl jo duomenų panaudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais, Bonusway nebegalės tvarkyti asmens duomenų, skirtų šiems tikslams.

Be to, vartotojas turi teisę prieštarauti dėl Bonusway asmens duomenų tvarkymo moksliniams ar istoriniams tyrimams arba statistikos tikslams vadovaujantis Reglamento 89 straipsnio 1 dalimi, išskyrus tuos atvejus, kai tvarkymas yra būtinas užduočių, atliekamų dėl viešojo intereso, įvykdymui.

Siekiant užtikrinti teisę prieštarauti, vartotojas gali tiesiogiai kreiptis į Bonusway paskirtą duomenų apsaugos pareigūną arba kitą darbuotoją. Be to, vartotojas gali naudotis informacinės visuomenės paslaugomis ir nepaisydamas Direktyvos 2002/58 /EC gali pasinaudoti teise prieštarauti naudojantis techninėmis specifikacijomis.

9h. Automatizuotas individualus sprendimų priėmimas ir profiliavimas

Kiekvienas vartotojas turi Europos teisės aktų leidėjo suteiktą teisę į tai, kad jo atžvilgiu nebus daromas sprendimas, kuris vartotojui sukuria teisinių poveikių arba didelių neigiamų padarinių, ir kuris yra paremtas vien tik automatzuotu duomenų tvarkymu siekiant įvertinti tam tikras vartotojo asmenines savybes, iki kol sprendimas 1) nėra būtinas tam, kad būtų galima sudaryti sutartį tarp vartotojo ir duomenų valdytojo, arba 2) vartotojas neturi Europos Sąjungos arba valstybių narių teisės, kurios yra taikomos Bonusway ir kuri taip pat nustato tinkamas vartotojo teisių ir laisvių interesus, arba 3) nėra pagrįstas vartotojo aiškiu sutikimu.

Jei sprendimas 1) yra būtinas sutarties sudarymui tarp vartotojo ir duomenų valdytojo ar vykdymo arba 2) jis grindžiamas aiškiu vartotojo sutikimu, Bonusway turi įgyvendinti tinkamus vartotojo teisių ir laisvių interesus, arba vartotojas turi bent jau turėti teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, išreikšti savo nuomonę ir ginčyti sprendimą.

Jei vartotojas nori pasinaudoti teisėmis, susijusiomis su automatizuotu individualiu sprendimų priėmimu, jis bet kada gali tiesiogiai susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu ar kitu Bonusway darbuotoju.

9i. Teisė atšaukti duomenų apsaugos sutikimą

Kiekvienas vartotojas bet kuriuo metu turi Europos teisės aktų suteiktą teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis.
Jei vartotojas nori pasinaudoti teise atšaukti sutikimą, jis bet kada gali tiesiogiai susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu arba kitu Bonusway darbuotoju.

10. Facebook

Bonusway savo paslaugoje integravo įmonės Facebook komponentus.
Facebook yra socialinis tinklas, kuris gali būti naudojamas kaip keitimosi nuomonėmis ir patirtimi platforma arba leisti internetinei bendruomenei teikti asmeninę ar verslo informaciją. Facebook leidžia socialinių tinklų vartotojams įtraukti privačių profilių kūrimą, nuotraukų kėlimą ir bendrauti per draugo užklausas.

Facebook operacinė bendrovė yra Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, JAV.

Per Bonusway ir Facebook integraciją, Facebook gali gauti informaciją apie naudotojo apsilankymą mūsų paslaugoje.
Facebook gali įdėti slapuką vartotojo įrenginyje. Slapukų apibrėžimas yra paaiškintas aukščiau.

Facebook gali analizuoti mūsų svetainės naudojimą. Per šią techninę procedūrą Facebook gali įgyti žinių apie vartotojo asmens duomenis, pvz., IP adresą.
Asmens duomenys, įskaitant vartotojo IP adresą, gali būti perduodami Facebook, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šie asmeniniai duomenys saugomi Facebook, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Facebook gali perduoti per techninę procedūrą surinktus asmens duomenis trečiosioms šalims.
Kaip nurodyta anksčiau, vartotojas gali bet kuriuo metu neleisti slapukų nustatymo mūsų svetainėje, atitinkamai tai pritaikydamas naudojamai naršyklei ir taip visam laikui atsisakyti slapukų nustatymo arba ištrinti iš anksto nustatytus slapukus.

Facebook paskelbtoje duomenų apsaugos rekomendacijoje, kurią galima rasti čia, pateikiama informacija apie asmeninių duomenų rinkimą, tvarkymą ir panaudojimą Facebook. Be to, čia paaiškinta, kokie Facebook nustatymo parametrai apsaugo naudotojo privatumą. Be to, yra prieinamos skirtingos konfigūravimo parinktys, leidžiančios pašalinti duomenų perdavimą Facebook, pavyzdžiui, Facebook blokuotojas Webgraph, kurį galima atsisiųsti čia. Šias programas vartotojas gali naudoti, kad pašalintų duomenų pateikimą Facebook.

11. Google Analytics

Bonusway savo paslaugoje integravo įmonės Google Analytics komponentus.

Google Analytics yra žiniatinklio analizės tarnyba. Žiniatinklio analizės pagalba surenkami ir analizuojami duomenys apie svetainių lankytojų elgesį.

Google Analytics operacinė bendrovė yra Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, JAV.

Google gali įdėti slapuką vartotojo įrenginyje. Slapukų apibrėžimas yra paaiškintas aukščiau. 

Google gali analizuoti mūsų svetainės naudojimą. Per šią techninę procedūrą Google gali įgyti žinių apie vartotojo asmens duomenis, pvz., IP adresą.

Asmens duomenys, įskaitant vartotojo IP adresą, gali būti perduodami Google, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šie asmeniniai duomenys saugomi Google, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Google gali perduoti per techninę procedūrą surinktus asmens duomenis trečiosioms šalims.

Kaip nurodyta anksčiau, vartotojas gali bet kuriuo metu atsisakyti slapukų nustatymo mūsų svetainėje, atitinkamai tai pritaikydamas naudojamai naršyklei ir taip visam laikui atsisakyti slapukų nustatymo arba ištrinti iš anksto nustatytus slapukus.

Be to, vartotojas gali prieštarauti dėl Google Analytics sugeneruoto duomenų rinkimo, kuris yra susijęs su šios svetainės naudojimu. Šiuo tikslu vartotojas turi atsisiųsti naršyklės plėtinį iš šios nuorodos ir jį įdiegti. JavaScript naršyklės plėtinys nurodo Google Analytics, kad bet kokie duomenys ir informacija apie interneto puslapių apsilankymus gali būti neperduoti Google Analytics. Google prieštarauja naršyklės plėtinio įdiegimui. Jei vėliau vartotojo informacinių technologijų sistema yra ištrinama, suformatuojama arba naujai įdiegta, vartotojas turi iš naujo įdiegti naršyklės plėtinius, norint išjungti Google Analytics. Jei naršyklės plėtinys buvo pašalintas vartotojo ar bet kurio kito asmens, kuris yra priskirtinas pagal savo kompetencijos sritį, arba yra išjungtas, naršyklės plėtinį galima iš naujo įdiegti arba aktyvuoti.

Daugiau informacijos apie Google Analytics bei taikomų duomenų apsaugos nuostatas galima rasti čia ir čia. Daugiau apie Google Analytics paaiškinta šioje nuorodoje.

 12. Google AdWords

Bonusway savo paslaugoje integravo įmonės Google AdWords komponentus.

Google AdWords yra internetinės reklamos paslauga, leidžianti reklamuotojui skelbimus pateikti Google paieškos rezultatuose ir Google reklamos tinkle. 

Google AdWords operacinė bendrovė yra Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, JAV.

Google gali įdėti slapuką vartotojo įrenginyje. Slapukų apibrėžimas yra paaiškintas aukščiau.

Google gali analizuoti mūsų svetainės naudojimą. Per šią techninę procedūrą Google gali įgyti žinių apie vartotojo asmens duomenis, pvz., IP adresą.

Asmens duomenys, įskaitant vartotojo IP adresą, gali būti perduodami Google, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šie asmeniniai duomenys saugomi Google, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Google gali perduoti per techninę procedūrą surinktus asmens duomenis trečiosioms šalims.

Vartotojas turi galimybę prieštarauti Google reklamavimui pagal interesus. Todėl vartotojas turi turėti priėjimą iš kiekvienos naršyklės naudodamas nuorodą www.google.com/settings/ads ir nustatyti pageidaujamus nustatymus. 

Daugiau informacijos apie Google bei taikomų duomenų apsaugos nuostatas galima rasti čia.

13. AppsFlyer

Bonusway savo paslaugoje integravo įmonės AppsFlyer komponentus.

AppsFlyer yra mobiliųjų programėlių analizės tarnyba, kurių pagalba yra surenkami ir analizuojami duomenys apie mobiliųjų programėlių vartotojų elgesį.

AppsFlyer operacinė bendrovė yra AppsFlyer Ltd., 100 1st Street, 25th floor, San Francisco, CA 94105, JAV.

AppsFlyer gali analizuoti mūsų mobiliosios programėlės naudojimą. Per šią techninę procedūrą AppsFlyer gali įgyti žinių apie vartotojo asmens duomenis, pvz., IP adresą.

Asmens duomenys, įskaitant vartotojo IP adresą, gali būti perduodami AppsFlyer, Europos Sąjungoje. Šie asmeniniai duomenys saugomi AppsFlyer, Europos Sąjungoje. AppsFlyer gali perduoti per techninę procedūrą surinktus asmens duomenis trečiosioms šalims. 

Daugiau informacijos apie AppsFlyer bei taikomų duomenų apsaugos nuostatas galima rasti čia.

14. OneSignal

Bonusway savo paslaugoje integravo įmonės OneSignal komponentus.

OneSignal yra aktyviųjų pranešimų paslauga. Aktyvieji pranešimai leidžia mums susisiekti su Bonusway mobiliosios programėlės vartotojais, ir jų pagalba galima išsiųsti saugos pranešimus bei aktualius pasiūlymus.

OneSignal operacinė bendrovė yra Onesignal Inc., 411 Borel Ave, Suite 512, San Mateo, CA 94402, JAV.

OneSignal gali siųsti aktyviuosius pranešimus Bonusway mobiliosios programėlės vartotojams. Per šią techninę procedūrą OneSignal gali įgyti žinių apie vartotojo asmens duomenis, pvz., IP adresą.

Asmens duomenys, įskaitant vartotojo IP adresą, gali būti perduodami OneSignal, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šie asmeniniai duomenys saugomi OneSignal, Jungtinėse Amerikos Valstijose. OneSignal gali perduoti per techninę procedūrą surinktus asmens duomenis trečiosioms šalims.

Aktyvieji pranešimai siunčiami tik tuo atveju, jei vartotojas su tuo sutiko.

15. Twilio

Bonusway savo paslaugoje integravo įmonės Twilio komponentus.

Twilio yra žinučių siuntimo paslauga, kuri leidžia mums apsaugoti Bonusway vartotojų paskyras naudojant dviejų veiksnių autentikaciją.

Twilio operacinė bendrovė yra Twilio, Inc., 375 Beale Street, Suite 300 San Francisco, CA 94105, JAV.

Twilio gali siųsti SMS žinutes Bonusway vartotojams. Per šią techninę procedūrą Twilio gali įgyti žinių apie vartotojo asmens duomenis, pvz., IP adresą.

Asmens duomenys, įskaitant vartotojo IP adresą, gali būti perduodami Twilio, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Europos Sąjungoje. Šie asmeniniai duomenys saugomi Twilio, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Europos Sąjungoje. Twilio gali perduoti per techninę procedūrą surinktus asmens duomenis trečiosioms šalims.

Jei vartotojas nepageidauja gauti žinučių, jis sistemoje neturėtų būti įvedęs savo telefono numerio.

 16. Dialog Insight

Bonusway savo paslaugoje integravo įmonės Dialog Insight komponentus.

Dialog Insight yra el. paštą pristatanti paslauga. Dialog Insight operacinė bendrovė yra Dialog Insight, 4535 Wilfrid-Hamel Blvd, Suite 210, Quebec G1P 2J7s, Kanada.

Dialog Insight gali siųsti elektroninius laiškus Bonusway vartotojams. Per šią techninę procedūrą Dialog Insight gali įgyti žinių apie vartotojo asmens duomenis, pvz., IP adresą.

Asmens duomenys, įskaitant vartotojo IP adresą, gali būti perduodami Dialog Insight, Kanadoje. Šie asmeniniai duomenys saugomi Dialog Insight, Kanadoje. Dialog Insight gali perduoti per techninę procedūrą surinktus asmens duomenis trečiosioms šalims.

Elektroniniai laiškai yra siunčiami tik tuo atveju, jei vartotojas su tuo sutiko.

 17. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Reglamento 6 straipsnio 1 dalis yra teisinis pagrindas duomenų tvarkymo operacijoms, kurioms mes gauname sutikimą konkrečiam duomenų tvarkymo tikslui. Jeigu asmens duomenų tvarkymas yra būtinas norint vykdyti sutartį, o vartotojas yra viena iš sutarties šalių, pavyzdžiui, kai duomenų tvarkymo operacijos yra būtinos dėl prekių ar kitų paslaugų tiekimo, toks duomenų tvarkymas pagrįstas Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Tai yra taikytina ir tokioms duomenų tvarkymo operacijoms, kurios yra reikalingos norint įgyvendinti ikisutartines priemones, pavyzdžiui, atliekant tyrimus, susijusius su mūsų produktais ar paslaugomis. Jei Bonusway turi teisinę prievolę, pagal kurią reikalaujama tvarkyti asmens duomenis, pavyzdžiui, mokestinių prievolių įvykdymui, duomenų tvarkymas grindžiamas Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktu. Išimtiniais atvejais asmens duomenų tvarkymas gali būti būtinas norint apsaugoti vartotojo ar kito fizinio asmens gyvybinius interesus, pavyzdžiui, jei besilankydamas Bonusway įmonėje narys susižeidė, tada jo vardas, amžiaus, sveikatos draudimo duomenys ar kita gyvybei svarbi informacija turėtų būti pateikta gydytojui, ligoninei ar kitai trečiajai šaliai. Tada toks asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas Reglamento 6 straipsnio 1 dalies d punktu. Galiausiai, duomenų tvarkymo operacijos galėtų būti pagrįstos Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu.

Šis teisinis pagrindas yra taikomas duomenų tvarkymo operacijoms, kurių neapima nei vienas iš anksčiau nurodytų teisinių pagrindų ir, jei duomenų tvarkymas yra būtinas mūsų įmonės arba trečiosios šalies teisėtų interesų tikslais, išskyrus, kai duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems turi būti taikoma asmens duomenų apsauga. Tokios asmens duomenų tvarkymo operacijos yra leistinos, nes jas konkrečiai paminėjo Europos teisės aktų leidėjas. Todėl, teisėtas interesas gali būti priimtas, jei vartotojas yra Bonusway narys (Reglamento 47 straipsnio antrasis sakinys).

 18. Teisėti interesai, kurių siekia Bonusway arba trečioji šalis

 Asmens duomenų tvarkymas grindžiamas Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Bonusway teisėtas interesas yra vykdyti mūsų veiklą, kuri būtų palanki visiems mūsų darbuotojams ir akcininkams.

19. Laikotarpis, per kurį bus saugomi asmeniniai duomenys

Asmens duomenų saugojimo laikotarpio nustatymo kriterijai atitinka įstatymų numatytą saugojimo laikotarpį. Pasibaigus šiam laikotarpiui, duomenys yra periodiškai ištrinami, jei jie nebereikalingi sutarties vykdymui.

20. Asmens duomenų teikimas kaip teisės akto ar sutarties reikalavimas; Reikalavimas, būtinas sudaryti sutartį; Vartotojo pareiga pateikti asmens duomenis; galimos tokių duomenų nepateikimo pasekmės

Asmens duomenų teikimo iš dalies reikalauja įstatymas, pavyzdžiui, mokesčių reglamentavimas, arba jis taip pat gali atsirasti dėl sutartinių nuostatų, tokių kaip informacija apie sutarties partnerį.

Kartais gali prireikti sudaryti sutartį, kurioje vartotojas pateikia asmens duomenis, kuriuos vėliau turime sutvarkyti. Pavyzdžiui, vartotojas privalo pateikti mums asmens duomenis, kai mūsų įmonė pasirašo su juo sutartį. Dėl asmens duomenų nesuteikimo sutartis su vartotoju negalės būti sudaryta. Prieš pateikdamas asmens duomenis vartotojas turi susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu, kuris paaiškins, ar asmens duomenų pateikimas yra reikalaujamas pagal įstatymus ar sutartį, ar jis yra būtinas sutarties sudarymui, ar vartotojas yra įpareigotas pateikti asmens duomenis bei apie asmens duomenų nesuteikimo pasekmes.

21. Automatizuotas sprendimo priėmimas

Mes nenaudojame automatizuoto sprendimo priėmimo.